Ingenting går upp mot gamla Skåne
(Buschor – Bruhn – Spelman) 1968

Ingenting går upp mot gamla Skåne.
I Landskrona, är det toppen tycker jag.
Ingenting går upp mot gamla Skåne.
På den plats man är född, ja där trivs man mer än bra.

Många ställen tjusat mig, fångat mig, berusat mig.
Men när jag ser gult och blått, bultar hjärtat hårt.
Vad är väl en snygg senior med sin charm, bara båg.
Ingen går väl upp emot Skånes glade påg.

Ingenting går upp mot gamla Skåne.
I Landskrona, är det toppen tycker jag.
Ingenting går upp mot gamla Skåne.
På den plats man är född, ja där trivs man mer än bra.

Om jag var från Luleå, Umeå eller Borneo
självklart där ens vagga stått är det bara gott.
Vore jag en schysst kines, självklar spis, gillar bara ris.
Men jag trivs där det kan fås svartsoppa och gås.

Ingenting går upp mot gamla Skåne.
I Landskrona, är det toppen tycker jag.
Ingenting går upp mot gamla Skåne.
På den plats man är född, ja där trivs man mer än bra.

Ingenting går upp mot gamla Skåne.
På den plats man är född, ja där trivs man mer än bra.