För nöjes skull

gesendet: SR P1   2000-12-20

Siw Malmkvist (sångare)

Lars Ekman (producent och redaktör)