Läkemedlens musik

gesendet: SR P1   1991-9-8

Samtalar om läkemedel och spelar medicinsk musik. Varför sjunger Mary Poppins om socker och Siw Malmkvist om kärleksbacillen?

   

Kaleidoskop

gesendet: Berlin   1991