Nattens artist: Siw Malmkvist

gesendet: SR P3   1990-9-19

   

Hela Sveriges radio

gesendet: SR P1   1990-8-16

Mor, lilla mor. Visa, vers och prosa om en väsentlig familjemedlem. Collage sammanställt av Håkan Norlén. Uppl: a) ett stycke ur Carl Michael Bellmans lefveresbeskrifning, b) dikten Å mors dag av Grönköpingsdiktaren Alfred Westlund (eg Nils Hasselskog). Sång Sven-Olof Sandberg, Sonja Sjöbeck, Al Jolson och Siw Malmkvist. Uppl Olof Thunberg. 

   

Porträttet - Siw Malmkvist

gesendet: SR P3   1990-7-3

Presenteras av Bosse Schedin.